Search
Close this search box.

Bitcoin louhinta

Bitcoin louhinta

Louhinta on termi, joka liittyy vahvasti moniin kryptovaluuttoihin. Näistä tunnetuin on Bitcoin louhinta, koska siitä on puhuttu kaikkein eniten ja se useimmiten on esillä silloin, kun keskustellaan ylipäätään louhinnasta tai siitä, kuinka paljon louhinta voi kuluttaa esimerkiksi sähköä. Moni meistä on siis kuullut termin, mutta välttämättä tarkempaa tietoa ei ole siitä, mitä todellisuudessa louhimisessa tapahtuu. Joten tässä tekstissä käymme tarkkaan läpi, mitä louhinta on, miten se tapahtuu ja voiko mainaamista eli louhintaa tehdä esimerkiksi puhelimella.

Mitä Bitcoin louhinta tarkoittaa käytännössä

Monissa kuvissa kuvataan henkilö hakun kanssa ja kallioon lyötyjen iskujen jälkeen maahan pyörähtää kirkkaita kolikoita, joissa on b-kirjain. Kuva on varsin harhaanjohtava, koska Bitcoineja ei louhita kalliosta eikä louhintaa tehdä hakun avulla. Lisäksi valuutta on virtuaalista eikä fyysisiä kolikoita. Mitä Bitcoin louhinta sitten on?

Se on menetelmä, joka perustuu prosesseihin, jotka tapahtuvat Bitcoin -verkossa. Siellä tuhannet ja taas tuhannet tietokoneet pitävät yllä laskennallista tehoa. Nämä tietokoneet kilpailevat keskenään siitä, ketkä pystyvät ratkaisemaan hyvin monimutkaisia sekä vaikeita matemaattisia arvoituksia. Ne ovat monimutkaisia salausalgoritmeja.

Kun arvoitus saadaan ratkaistua, syntyy lohkoketjuun uusi lohko ja ratkaisija saa siitä palkkioksi Bitcoineja. Tässä vaiheessa, kun valtaosa Bitcoineista on louhittu, se on muuttunut yhä vaikeammaksi, joten myös yhden lohkon louhimiseen tarvitaan paljon tehoa. Siksi louhintaa tehdään pooleissa ja palkkio, jonka louhinnasta saa, jaetaan louhijoiden kesken kunkin tuoman tehon mukaisesti.

Bitcoin louhinta ja palkkiot

Silloin, kun Bitcoin louhinta aloitettiin, sitä saattoi tehdä jopa tavallisella kotikoneella. Yksittäinen louhija saattoi saada palkkion yksinään ja jos onnistui paljon louhimaan, pysty kartuttamaan helposti omaa Bitcoin kassaansa. Toisin on nyt eli mainaamisella ei pysty enää rikastumaan.

Louhintapalkkio puolittuu aina 210000 lohkon välein ja ajallisesti tämä vie noin neljä vuotta. Tällä hetkellä lohko louhimisesta saa 6.25 Bitcoinia ja on laskettu, että seuraavan kerran palkkio puolittuu vuonna 2024. Edellisen kerran se tapahtui vuonna 2020.

Siinä vaiheessa, kun kaikki 21 miljoonaa Bitcoinia on louhittu, saavat louhijat palkkioita enää Bitcoinien siirtokustannuksissa. Miksi palkkio aina puolittuu? Lohkoketjussa on sellainen ominaisuus ohjelmoituna, jonka tavoitteena on ehkäistä inflaatiota sekä saada pysymään Bitcoinien kokonaismäärä vakaana.

Bitcoin louhinta lyhyesti

Miten Bitcoin louhinta tapahtuu:

bitcoin-valuutta

Miten Bitcoin louhintaa voi tehdä

Koska louhittavaa on tällä hetkellä todella vähän, on tarkkaan harkittava, ryhtyykö sitä tekemään itsenäisesti, joka sinällään on ajatuksena varsin huono. Toinen mahdollisuus on tehdä louhintaa netissä toimivan palvelun kautta. Kun käyttää pilvipalveluja, ei tarvitse itselle ostaa kalliita laitteita eikä maksaa sähköjä. Tosin palvelumaksutkin syövät jonkin verran tuotosta.

Bitcoinin käyttötarkoitus

Miten Bitcoin louhinta soveltuu sinulle

Kuka tahansa voi aloittaa mainaamisen, mutta siinä on mietittävä muutamia seikkoja. 

Laitteet tuovat todella paljon lämpöä ja ne ovat todella äänekkäitä, joten niitä ei voi sijoittaa olo- tai makuuhuoneeseen. Parhaimpia tiloja ovat ehdottomasti viileähköt tila, joka on hiukan erillään kodin muista tiloista. 

Laitetta on myös jonkin verran valvottava, koska se tekee mainausta ympäri vuorokauden. Sillä on riski ylikuumentua tai muuten vikaantua. Hyvä olisi myös, jos osaat tehdä osan korjauksista täysin itsenäisesti. Se on aina halvempaa.

Tekniset ominaisuudet

Bitcoin louhinta tarvitsee lompakon

Ennen kuin Bitcoin louhinta on mahdollista aloittaa, on valittava itselle sopivin Bitcoin lompakko. Louhinnasta saatava palkkio maksetaan siis Bitcoineina suoraan lompakkoon.

Itse lompakko voi olla ladattava sovellus, fyysinen paperi tai alusta, joka toimii netissä. Mikäli aiot hankkia Bitcoineja paljon, on harkittava tarkasti myös lompakon kaikki turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet.

Sopivat markkinat

Bitcoin louhinta vaatii laitteen

Kuten jo kerroimme aiemmin, ei tavallisella kotimikrolla enää pysty Bitcoin louhintaa tekemään. Louhintaa varten on hankittava niin sanottu ASIC -laite. Tarjolla on paljon erilaisia laitteita, joilla on eroa hinnassa, tehokkuudessa sekä energiankulutuksessa. Kuukausittain energiaa kuluu kymmenien eurojen edestä, joten sekin on otettava huomioon.

Tekniset ominaisuudet

Poolin valinta

Vaikka hankittu laite olisi kuinka tehokas, sillä ei pysty tehokkuudessa kilpailemaan niin sanottuja louhintafarmeja eli pooleja vastaan. Siksi yhä useampi louhija kuuluu johonkin pooliin, jossa mainaajat jakavat prosessointitehonsa muiden saman ryhmän jäsenten kanssa. Työ tehdään yhdessä ja siksi myös tuotto jaetaan jäsenten kesken tehokkuuden perusteella.

Jokaisella poolilla on myös ylläpitäjä, jolle maksetaan pieni osuus rahallisesta hyödystä. Suosittuja pooleja ovat AntPool, Poolin sekä Slush Pool. 

Pooli vaatii rekisteröitymisen ja sieltä saa worker ID:n, jolla myöhemmin voidaan todentaa louhintaprosessissa käytetty panos.

Sopivat markkinat

Bitcoin louhinta vaatii louhintasovelluksen

Viimeinen vaihe ennen louhinnan aloittamista on hankkia sopiva louhintasovellus. Se on väline, joka yhdistää sinut sekä Bitcoin -verkkoon että lohkoketjuun. Se myös välittää tarvittavat tehtävät sekä lisää tiedot lohkoketjuun. Ohjelma auttaa myös seuraamaan louhintanopeutta, lämpötilaa ja viilennystä.

Louhintasovelluksia on olemassa paljon erilaisia. Aloittelijan on järkevää hankkia varsin yksinkertainen ohjelma, joka antaa mahdollisuuden louhia Bitcoinien lisäksi myös muita valuuttoja. Se myös valitsee oikean algoritmin automaattisesti ja silloin mainaamisesta tulee tuottoisinta.

Kun ohjelma on asennettu, siihen rekisteröidään worker ID, Bitcoin lompakon tiedot sekä näytönohjaimen tiedot.

Onnistuuko Bitcoin louhinta älypuhelimella

Androidille löytyy huomattavan paljon erilaisia sovellusvaihtoehtoja, jolla Bitcoin louhinta on mahdollista. Tuoton määrä tosin riippuu siitä, millainen prosessiteho laitteessa on sekä onko onnistunut saamaan edullisen sähkösopimuksen. 

Tosin on huomioitava se, mikä on jo aikaisemmin mainittu, että Bitcoin louhinta on lähes mahdotonta, jos sitä tekee yksin. Jos mainaaminen kiinnostaa, on järkevämpää kohdistaa kiinnostuksensa johonkin muuhun altcoiniin.

Onko Bitcoin louhinta kannattavaa

Bitcoin louhinta oli varsin kannattavaa silloin, kun oltiin valuutan kanssa sen alkumetreillä. Nyt, kun valuuttaa on louhimatta varsin vähän, on louhiminen muuttunut matemaattisten arvoitusten osalta varsin hankalaksi eikä siitä saa samanlaisia palkkioita kuin aiemmin. Lisäksi suuret heilahtelut Bitcoin kurssissa muuttaa mainaamisen välillä tappiolliseksi. Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä huomiota.

Tekniset ominaisuudet

Bitcoin louhinta tuotot

Louhintaan tarvittavat koneet ovat ostohinnaltaan varsin kalliita, joten välttämättä tuotto ei ole niin hyvä, että sillä saisi laitteen hankintahinnan ja sähkönkulutuksen katettua. Laitteistoja voi ostaa uutena, mutta niitä on myös tarjolla käytettyinä. Tehokkaan laitteen hinta on useampia tuhansia ja parhaimmat laitteet maksavat viisinumeroisia summia.

Satoshi Nakamoto loi myös tilanteen, että Bitcoin louhinta vaikeutuu sitä mukaa, kun valuutan määrä vähenee, joten se tarkoittaa käytännössä, että tehoa tarvitaan enemmän, mutta silti tuottoa tulee vähemmän. Se myös tarkoittaa sitä, että tehokkaat koneet tarvitsevat enemmän energiaa, joka tätä kirjoittaessa on aivan uskomattomissa hinnoissa.

Kaikki tarkoittaa sitä, että Bitcoin ostaminen on huomattavasti helpompaa kuin yrittää sitä saada louhimalla.

Sopivat markkinat

Bitcoin louhinta ja sähkönkulutuksen vaikutus

Kun sähkön hintaan on tullut suuria korotuksia, se näkyy myös louhinnassa. Bitcoin louhinta ei ole kannattavaa, jos sähkön hinta alkaa olla 24 snt/kWh. 

Jos siis hankkii tehokkaan koneen itselleen ja saa kuukaudessa sillä tuottoa esimerkiksi 0.0624 BTC:tä tai euroiksi muutettuna noin 1000 euroa, korkeiden sähkön hintojen takia kuukausittainen kulutus voi olla reilut 200 euroa. Lisäksi on muistettava, että mainauslaitteen hintaa on niin sanotusti kuoletettava kuukausittain, joten ei ole mikään ihme, jos louhinta menee enemmän miinuksen puolelle.

Jos lisäksi Bitcoin kurssi on kovin alhaalla, siitä ei juurikaan tuottoja synny eikä varsinkaan rikastumista. Joten jokainen voi harkita, miten Bitcoin louhinta onnistuu, kun miettii näitä kuluja ja laskee niitä omaan budjettiin sopivaksi.

Suosituimpia Bitcoin louhinta -sovelluksia

Minergate

Sovellus, jolla voi louhia Bitcoinin lisäksi muun muassa Litecoinia, Ethereumia sekä Bitcoin Goldia. Se soveltuu GPU- ja CPU louhintaan. Parhaimpia puolia siinä on automaattinen louhinta, jolloin ohjelma seuraa valuuttojen kurssia ja louhii sen mukaisesti sitä valuuttaa, mikä on sillä hetkellä tuottavinta. Täysin suoraviivaisesti se ei kuitenkaan pysty valitsemaan sitä, mitä valuuttaa se voi louhia tehokkaimmin.

Minergate on varsin helppokäyttöinen ja sille on hyvä asiakaspalvelu. Tärkeä piirre on myös se, että siirrot lompakkoon ovat turvalliset sekä tilin hallintaa voi tehdä myös siihen tarkoitetulla mobiilisovelluksella.

CGMiner

Yksi ensimmäisistä ja vieläkin arvostettu Windowsille tarkoitettu sovellus, jolla Bitcoin louhinta onnistuu varsin hyvin. Ainoa ongelma on siinä, että se on kirjoitettu C-kielellä, joten se ei sovellu vasta-alkajille kovin hyvin. Se tukee ASIC-, GPU- ja FPGA -louhintaa sekä se on myöskin optimoitu varsin tehokkaaksi eli käytännössä se ei tarvitse kovin tehokasta suoritinta eikä myöskään RAMia.

Multiminer

Jos on aloittelija, niin Bitcoin louhinta on varsin helppoa tällä sovelluksella, koska sillä on graafinen käyttöliittymiä. Siinä on myös selitykset vaikeimmille kryptotermeille englanniksi, joten siksi se soveltuu varsin hyvin aloittelijalle.

Se tukee ASIC-, GPU- ja FPGA -louhintaa sekä on ilmainen. On myös huomattava, että ohjelman latauksen jälkeen se skannaa yhdistetyt louhintaan tarkoitetut koneet ja kerää niistä hyvin yksityiskohtaiset tiedot.

NiceHash

NiceHash on mielenkiintoinen sovellus, koska se valitsee itsenäisesti, mitä kolikkoja se louhii. Tämä valinta perustuu siihen, minkä algoritmien louhinta on sillä hetkellä kannattavinta. Sillä on myös oma markkinapaikka, johon louhinta myydään ja sieltä mainari saa oman palkkionsa Bitcoineina. Sovelluksen erikoinen piirre on se, että sen käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä. Oman laitteensa yhteensopivuutta voi testata asentamalla NiceHash:in ja jos lataus onnistuu täydellisesti, laitteiston käyttö on mahdollista.

 

Teknologia kehittyy valtavin harppauksin

Jos mietitään alkuperäistä tilannetta, kun Bitcoin louhinta on aikanaan aloitettu, niin mainatessa käytetään huomattavan paljon laskentatehoa. Koneista käytännössä otetaan kaikki irti silloin, kun salausalgoritmia yritetään ratkoa. Kun se on ratkaistu, laitteet aloittavat saman työn uudelleen. 

Salamaverkkoteknologia tuo muutosta hitaisiin valuuttoihin kuten Bitcoiniin. Siirtoihin on kulunut aikaa tunneista päiviin, niin uuden teknologian avulla on mahdollista kasvattaa lohkon kokoa lohkoketjussa, jolloin siihen mahtuu huomattavasti enemmän transaktioita tai pienemmät transaktiot siirretään pois lohkoketjussa, jolloin puhutaan Layer 2 -ratkaisusta. Sekin on muistettava, että siirtyminen salamaverkkoon vie oman aikansa.